Ростислава Жекова: Визия за облагородяване на града и икономическия просперитет на Хасково

Изображение 1 от 3

  Това е втората от двете статии, в която ви представяме подробна визия за развитие на града ни и посочваме основни негови проблеми, както и възможните според нас решения за тях.


  За облагородяване на града ни

  Факт е, че градът се развива, и въпреки че има данни да се обезлюдява, начинът на живот изисква автомобилите да стават все повече, а това изисква мерки за решаване на това предизвикателство.

  За никого не е тайна, че инфраструктурата на града е проектирана преди десетилетия и е била предназначена да обслужва значително по-малък автомобилопоток от този, който в момента ежедневно минава по нея.

  Пътните артерии са претоварени и в голяма част от деня стават задръствания по главните пътища. Въпреки, че на доста места в града пътищата са двулентови в едната посока, те трудно поемат потока от автомобили и задръстванията по тях са ежедневие.

  Такива стават около моста на пазара, моста до съда, моста до „ 21 век“, моста на Захарна фабрика и бул.“Съединение“. Това са проблемни зони, които във времето не са поставяни за решаване. Според нас трябва този въпрос да бъде подложен на широко обществено обсъждане, за да бъде намерен правилния начин, правилната формула, по която да бъде решен.

  Запозната сме с различни мнения по въпроса и с различни мнения за решаването му. Част от специалистите смятат, че трябва да бъде разширен пътя, други, че трябва да бъде изградена съпътстваща инфраструктура, която да облекчи движението, а трети, че главния проблем е в колите, които си позволяват да спират на платното, както и в изградената синя зона на тези артерии.

  Необходимо, според нас, е генерално действие, което да реши въпроса в цялост и да включва в себе си, както пълна забрана на автомобили да паркират на пътната настилка и намиране на алтернативно място за това под формата на обществени паркинги на няколко нива в странични улици, така и реконструкция на пътната мрежа и изграждане на изцяло нови пътни съоръжения облекчаващи трафика. Необходимо е също и преразглеждане на договорите, сключени с изградените върху покритата река паркинги, с оглед на нуждите на града.

  За намирането на най-подходящите мерки обаче смятаме, че въпроса трябва да бъде поставен на широко обществено обсъждане и с помощта на специалисти да се вземе най-доброто решение за града.

  Друг основен проблем в инфраструктурата на града ни е фактът, че когато същият е строен се е предвиждало в един жилищен блок паркоместата да съответстват на 20% от жилищата, които ще обслужват.

  Цялостната инфраструктура е била разчетена и направена на базата на тези разчети. В днешно време, поради естеството на живот, почти всяко семейство има поне един автомобил, а някои семейства и по два. Целият този автомобилен парк, не само се движи по инфраструктурата на града, но и трябва да паркира вечер някъде. Така сутрин и вечер, градът се задъхва, защото не може да поеме трафика и да осигури достатъчно места за паркиране вечер.

  Поради тази причина големите квартали, които не са разчетени да поемат този поток, се задъхват вечер заради него. На места все още не се усеща, но пред някои блокове става стълпотворение от коли. Едни паркират по платната, докато останалите започнат да се движат само в едната лента, паркират в зелени площи, което е абсолютно забранено, или буквално се качват по тротоарите, за да могат да останат на паркинг. По този начин се създава, както неприятна обстановка за живеене и се затруднява движението на пешеходците, така и непрестанна предпоставка за ПТП по пътната настилка.

  От друга страна, вече споменахме, че социалната структура на града ни е такава, че на практика имаме повече възрастни хора, отколкото млади. Това обаче е и отговорност, защото възрастните хора се нуждаят, както от малко внимание и уважение, така и от социална среда да контактуват едни с други. Място на което, в кръга на шегата, да се похвалят с постиженията на внуците си или просто да одумат я съседката, я политиката.

  На фона на всичко това се дават нови и нови разрешителни за строеж на и без това малкото останали незастроени площи, като това понякога се прави с изцяло користни цели. Застрояват се градинки и паркинги, като се изграждат магазинчета и офиси без да се държи сметка нито за естетиката, нито за нуждите на живущите там.

  Намираме всичко това за недобросъвестно и недалновидно решение от страна на управляващите до момента и смятаме, че то води до допълнително напрежение по кварталите. Всичко това е възможно и се случва и поради факта, че съотношенията на строежи, пътна настилка и зелени площи се регулират по стар градоустройствен план, който чисто законно позволява тези презастроявания.

  Смятаме също, че до момента липсва воля за съставяне на нов градоустройствен план, тъй като с него биха се прекратили възможностите за търговия с влияние, умело използвани от досегашните управляващи.

  Ето защо смятаме, че трябва да се погледне цялостно на въпроса и да бъдат спрени всички застроявания в общински части в големите квартали, да бъде изготвен нов устройствен план, адекватен на съвременните изисквания на живота и да бъдат изградени допълнителни обществени паркинги на няколко нива, там където е възможно, които да могат да бъдат използвани безплатно от гражданите.

  Това ще позволи пътните платна да си останат само за движещите се автомобили, а гражданите спокойно да намерят място за паркиране, парковете да са за отмора и социални контакти на населението, а пешеходците да бъдат оставени спокойно да използват тротоарите без риск за живота си.

  За икономически просперитет

  Развитието на града ни задължително минава през развитието на местния бизнес. Прекалено много се акцентира върху това, че трябва да навлизат чужди инвестиции и така ставаме зависими от тях. Истината обаче е, че в икономиката печели този, който изнася продукцията си и успява да запази печалбата на територията си, тъй като тя дава възможност за нова инвестиция, нов бизнес и т.н.

  Затова внасянето на заводи от други страни на наша територия може да осигури работа на определено количество хора, но не може да задържи печалбите от дейността в нашия град. Това е частично решение и ни превръща в крепостници. Необходимо е развитие на местния бизнес, за да има просперитет. И не говорим за отваряне на някое ново капанче в обезлюдяващия ни град. Говорим за подпомагане на хората, изграждащи местен бизнес и осигуряващ множество работни места.

  Говорим за подпомагане на младите и енергични хора, желаещи да се развиват тук. Хора, които да бъдат подпомогнати да произвеждат, да разпространяват и да изнасят продукцията си извън общината и страната. Така средствата ще се запазят в града ни и ще работят за неговото облагородяване. За да се постигне това, трябва да се започне от изграждане на кадри в училищата за обслужване на конкретни сектори във вече съществуващи предприятия и да се отпуснат общински терени за изграждане на промишлени бази и създаване на търговско-промишлена комуникация между бизнеса и общината.

  Необходимо е също изграждането на Бизнес инкубатор, който да подпомага стартиращи и развиващи се фирми чрез съвети и ноу-хау, административна и логистична подкрепа, чрез обучения и изграждане на бизнес план на прохождащи и развиващи се фирми.

  Особено важно е също да се изгради базар за биопродукти, който да промотира района ни като производител на чиста и качествена храна.

  Смятаме за изключително важно за града ни и изграждането на Музей за военното ни историческо наследство на територията на големия парк, дарен от Военното министерство, като той прекрасно би се съчетал с огромно парково пространство за отмора и ще бъде добра туристическа дестинация.

  Хасково има традиции във военното изкуство, което ни дава възможност и право да направим такъв проект в полза на обществото. В съчетание с обширен парк и административна сграда за развитие на бизнеса и културата, това място би могло да се очертае като любима дестинация за хасковлии и гостите на града.

  Малките населени места

  Особено внимание трябва да се обърне на селата в общината. В годините, те са все по-забравени и оставени на заден план. В тях има основно три проблема. Проблем със сигурността поради множеството кражби и нападения, проблеми с канализацията и инфраструктурата и проблеми с разпадащата се база за социално общуване. Някъде това са читалища, някъде клубове, но общото между тях е, че няма система по която някой да се грижи за тях. По отношение на първия проблем – сигурността, трябва да се предприемат мерки за респектиране на криминалните елементи, бързото им установяване и извеждане от обществото. Това може да стане само чрез органите на МВР, прокуратурата и съда, разбира се с подкрепата и съдействието на цялото общество.

  Проблемът с пътищата и канализацията, може да бъде решен само чрез участие в програми за развитие от национален и европейски мащаб и изготвянето и осъществяването на проекти по тях. Това трябва да се осъществява от едно цяло звено - работещ екип от специалисти в правото на страната и европейския съюз, специалисти от служба Архитектура и градоустройство и други, чиято единствена задача да бъдат участието и реализацията на тези проекти.

  Третият проблем- проблемът с рушащите се сгради на читалища и обществени средища е възможно да се реши, както чрез проекти за финансиране от държавата и Европейския съюз, така и чрез създаване на местен „Фонд за подкрепа на читалищна и социална дейност”, който да отговаря за този сектор на територията на общината. Към момента тази дейност е омаловажена и читалищата тънат в разруха, а повечето клубове са на самоиздръжка. Съществува наредба за подпомагане, но в повечето случаи тази дейност се омаловажава и неглижира.

  В поредица от три статии Ви представихме, нашата визия за подобрение на града ни, за която ще работим през следващите години. Това са проблемите на Общината и града на които смятаме, че трябва да бъде обърнато сериозно внимание, независимо от това кой от кандидатите ще бъде избран за Кмет на Община Хасково и коя партия ще има мнозинство и представители в Общинския съвет. Това са проблемите и решенията така, както ги виждаме ние и се надяваме да имаме подкрепа за тяхното решаване.

  ГЛАСУВАЙТЕ ЗА НАС С НОМЕР 34 И НЕКА ЗАЕДНО ДА ПОСРЕЩНЕМ БЪДЕЩЕТО


  Купуването и продаването на гласове са престъпления!

  Хороскоп за 28.02.2020

  Хороскоп за Овен

  Овен
  От заниманията си ще спечелите, както в духовен, така и в материален план. От вас зависи дали ще постигнете очакваното удовлетворение от работата и срещите си. Преодолейте инерцията си и ще бъдете възнаградени. Любимият човек очаква повече от вас и вие знаете как да го удовлетворите.
  28 фев 2020
  Последни новини