- Болния, събудете се, сега една клизмичка и ще сложим свещичка.
- Докторе, да пропусна, а? Свещникът така ме боли още.

от 0 гласа
Последни новини