Върви си по улицата един студент и си подритва една баничка. По едно време до него дошло едно цигане и казало:
- Бате, батееее! Недей я рита, бе! Дай да я изям.
Студента му казал да се разкара и продължил да си подритва баничката, а цигането пак:
- Бате, батеее! Недей, бе . . . Гладен съм. Дай да я изям, бе моля те!
Тогава студента се навел и му прошепнал на ухото:
- Изчакай да я заритам до ъгъла и там ще си я разделим.

от 0 гласа
Последни новини