Явор отива на интервю за работа. Ключов въпрос - какви игри играете?
И варианти на отговора - Counter-strike, Unreal, Quake...
Избра Unreal. Взеха го!

от 0 гласа
Последни новини