В семейството на програмист се случва нещастие.
Жената се прибира цялата в сълзи.
- Пометнах...
Програмистът замислено се чеше по тила: - Да-а... Бъг в бета
версията...

от 0 гласа
Последни новини