РЗИ-Перник въведе временни противоепидемични мерки

Съгласно заповед №РД 01-31/29.01.2024г. на директора на РЗИ-Перник, на основание чл. 63а, ал.1 и ал. 2 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, с оглед увеличената заболеваемост, след решение на Регионалния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ се въвеждат временни противоепидемични мерки срещу разпространението на Грип и ОРЗ на територията на област Перник, считано от 31.01.2024 г. до 09.02.2024 г., както следва:
1. Да се преустановят детските и женските присъствени консултации в лечебните заведения за извънболнична помощ.
2. Да се преустановят свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, домовете за възрастни хора и социалните институции от резидентен тип.
3. Да се преустанови провеждането на задължителни, профилактични имунизации и реимунизации в лечебните заведения за извънболнична помощ.
4. Приемът на пациенти в лечебни заведения за болнична помощ да се извършва при спазване на противоепидемичен режим на работа, на основание заповед на директора на лечебното заведение (използване на защитни маски, засилена дезинфекция на всички повърхности, редовно проветряване). Мерките важат и при провеждане на планови операции.
5. В лечебни заведения за извънболнична помощ, център за спешна медицинска помощ и филиали, хосписи, лаборатории и аптеки се въвеждат следните противоепидемични мерки: задължително използване на лични предпазни средства, спазване на дистанция, ежедневно четирикратно проветряване и дезинфекция на всички повърхности.
6. В детските заведения (детски ясли и детски градини) да се извършва четирикратно проветряване и дезинфекция на всички помещения. Да се провежда ежедневен сутрешен филтър, като не се допускат деца и персонал с грипоподобни симптоми.
7. Да се прекратят присъствените учебни занятия в училищата на територията на област Перник, считано от 31.01.2024 г. до 09.02.2024 г. включително.
Заповедта да се сведе до знанието на всички засегнати институции за създаване на необходимата организация за изпълнение на противоепидемичните мерки.

 

Източник: Perunik.COM

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.

Още новини

Последни новини