КЕВР проверява "Топлофикация - Перник" заради сигнали за нарушено топлоподаване

КЕВР започва проверка на "Топлофикация - Перник" заради сигнали за нарушено топлоподаване.

Енергийният регулатор изисква от дружеството в срок до 20 януари да представи в Комисията информация за периода от 11 януари 2021 г. досега, включваща: 

  • Обяснение за причините, предизвикали нарушено топлоподаване за посочения период;
  • Подробна справка за спирания, прекъсвания или продължително влошено качество на топлоподаването за въпросния период, както и за нарушаване на температурния график за отоплителния сезон 2020 - 2021 г. - с посочени дата, час, продължителност, локализацияна авариите.
  • Информация за броя на засегнатите клиенти и броя на абонатните станции с нарушено топлоснабдяване за разглеждания период - за всяка авария поотделно;
  • Информация за предприети мерки за преодоляване на причините и за отстраняване на възникналите аварии;
  • Доказателства за информиране на клиентите за аварията;
  • Мерки за компенсиране на клиентите на дружеството, в случай че топлоснабдяването не е възстановено или качеството е било влошено за срок по-дълъг от 48 часа. 

След като получи исканата информация от ТЕЦ-Перник, КЕВР ще прецени по-нататъшните си действия.

Източник: Perunik.COM

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Последни новини