Два камъка вървели срещуположно и като се засекли, единият казал:
- Добър ден!
Като се разминали, другият се обърнал и казал:
- За пръв път виждам камък да говори!

от 0 гласа
Последни новини