Депутат лежи на хирургическата маса. Син, зелен - едва диша.
- Побързай докторе, ще умра...
- А-а-а! Не, ти не си от моята партия. Ще чакаш да дойде колегата!

от 0 гласа
Последни новини