Двама ловци си приказват:
- Моето куче е много странно. Като стрелям и не уцеля, то ляга на земята и почва да се търкяла от смях!
- А когато уцелиш?
- Не знам, то ми е само от три години...

от 2 гласа
Последни новини