Учителят се обръща към Мартин:
- Имаш 300 лева и даваш 100 лв. на сестра си, 35 на брат си и 7 на майка си. Какво ще ти остане?
- Очевидно е, че не ми е останъл мозък, ако направя подобно нещо - отговаря Мартин.

от 0 гласа
Последни новини