Трима приятели си говорили. Първият казал:
- Вчера жена ми прочете трите прасенца и ми роди три деца.
Вторият отговарил:
-А пък моята прочете Снежанка и седемте джуджета и ми роди седем деца.
Третият извикал:
- Помощ! Жена ми чете Али Баба и четиридесетте разбойника!!!

от 2 гласа
Последни новини