Учителят влиза в час и казва:
- Всички идиоти да станат...
Иванчо мислил мислил и станал. Учителят го попитал:
- Иванчо защо стана?!?
Иванчо му казал:
- Еми беше ми жал да ви гледам сам...

от 0 гласа
Последни новини