Съдията:
— Защо разбихте магазина?
— Защото имах проблем!
— Какъв?
— Ключов…

от 0 гласа
Последни новини