Евреин иска аудиенция при папата в Рим. След дълги увещания го пускат при Светия отец.
Евреинът вади картина и я показва на папата:
— Това какво е?
— Тайната вечеря.
— Тези тука кои са?
— Христос и апостолите.
— Ти ли си им наместника на земята?
— Аз съм.
— А знаеш ли, че на тая вечеря още никой не й е платил сметката?

от 0 гласа
Последни новини