Немец е в България. След някой ден започнал, като се запознава с българи да им оглежда ръцете. Попитали го защо прави така, а той:
— Като ви гледам какви пътища сте си направили, си мисля, че нещо трябва да не ви е наред с ръцете.
— Какво правиш в работата си?
— Работя.
— На работа всички работят. Какво точно правиш?
— Спя!
— ???
— Аз съм охрана.

от 0 гласа
Последни новини