Един рибар хванал златната рибка и (О, чудо) тя проговорила с човешки глас:
- Ако ме пуснеш, ще ти изпълня три желания.
Той я пуснал... и тя избягала.

от 0 гласа
Последни новини