- Днес младите момичета разказват страшни неща по време на изповед - оплаква се свещеникът на свой колега. - Чак косата да ти настръхне!
- Къде ви е шапката по време на изповед? На главата?
- Не, в скута!

от 0 гласа
Последни новини