Баща и син седят на покрива на къща.
- Тате, тате, защо баба се лута като щура из двора?
- Много ми е чудно, че ме питаш, синко. За теб може да е баба, но за мен е тъща. Подай ми следващия пълнител.

от 0 гласа
Последни новини