Иванчо имал в класа си едно китайче.Всяко междучасие той отивал при него, потупва го по рамото и го пита:
- А бе ей, ти колко бащи имаш?
- Ами един колко да имам. -отвръща китайчето.
И така всеки ден.След три месеца Иванчо отива при китайчето,потупва го по рамото и го пита:
- А бе ей ти колко бащи имаш?
- Пет, пет бащи имам -не издържало китайчето.
- Така си и мислех, с две яйца толкова жълт не можеш да станеш - доволен си седнал Иванчо.

от 0 гласа
Последни новини