Родители - деца:
4 клас: "Написа ли си домашното?"
9 клас: "В портфейла ли си ми ровил?"
11 клас: "Ходи ли днес на училище?"

от 0 гласа
Последни новини