Един борец влиза в зеленчуков магазин и казва:
- Един хлеб.
Продавачът смутено му отговаря:
- Ама това е плод-зеленчук, господине.
Не продаваме хляб.
Борецът се ядосал и бой, бой...
На другият ден борецът пак идва и иска хляб.
Продавачът му отговаря, че тук не се продава хляб и бореца отново бой, бой...
На третият ден борецът влиза, а продавача още
от вратата му казва:
- Ето ви хляба, господине!
- Аз хлеб си купих от аптеката. Дай едно кисело млеко.

от 0 гласа
Последни новини