Две змии седят под един камък и едната пита другата:
- Много ли сме отровни?
- Защо питаш?
- Кажи, много ли сме отровни?
- Да, защо?
- Защото си прехапах езика...

от 0 гласа
Последни новини