Блондинка ще взима кредит.
- Тук напише сумата словом!
- Това как е?
- С букви!
- В ред ли сте? Как ще напиша число с букви?

от 0 гласа
Последни новини