Съчинение-разсъждение в седми клас, на тема "На прощаване":
"Дано ми найдат пушката, пишката, майко, сабята..."

от 0 гласа
Последни новини