Пиян мъж се прибира в 4:30 през нощта, влиза в спалнята и започва да буди жена си:
- Жено, ставай!
- Остави ме. Спи ми се...
- Хайде по-бързо... ставай, че спечелих шестица от тотото!
- Колко е часът? Къде ще ходим сега? Моловете са затворени...
- Какви молове, ма? Ставай и се махай!

от 0 гласа
Последни новини