Срещат се двама приятели. Единия има недобър вид. Другия го пита:
- Какво, безработен ли си?
- Не, работя.
- Какво?
- Продавач.
- Къде? За какви пари?
- В магазин "Всичко по един лев", та и заплатата е подобна...

от 0 гласа
Последни новини