Проверяват пациентите в една психиатрия. Откриват, че имат двама Наполеоновци. Всеки трърди, че той е Наполен. Главният психиатър решава да ги затворят в отделна стая - да си решат сами кой е Наполеон. След някой час отварят вратата и излиза първия.
- Ти кой си? - пита психиатърът.
- Наполеон!
- Хубаво! В такъв случай, вие кой сте? - пита втория.
- Аз вече съм Жозефина...

от 0 гласа
Последни новини