Мечо Пух и Прасчо плават в лодка, като мечето гребе.По едно време удря с все сила сладко спящия Прасчо по гърба.Прасчо естествено се стреснал и попитал:
- А?Ъ?Какво!?!?
- Аааа!!!На Прасчо не му се спи!?На да гребеш тогава!!!
Р.S.:Мечо Пух е такава свиня!!!

от 2 гласа
Последни новини