Постигнала консенсус в своето развитие група от индивиди лифтира масивни геосинклинални обекти.
С други думи - Сговорна дружина планина повдига:)

от 0 гласа
Последни новини