Два скелета решили да подкарат влак. Тъкмо се качили и единият изскочил от вагона, върнал се към гробището и след малко се връща отново с надгробната си плоча под мишница. Другият скелет учудено го попитал:
- За какво ти е този камък?
- Без документи никъде не тръгвам!

от 0 гласа
Последни новини