Иванчо решава да се моли на Господ да му даде 100 к*ра за да може да е*е 100 жени наведнъж. Молил се Иванчо 2 седмици и Господ решава да му даде исканото и му дава 100 к*ра. Тогава Иванчо изтичал да търси сто жени и Господ го спрял на вратата:
-Еи, ей, чакай забрави двете кофи с т*шаци.

от 0 гласа
Последни новини