На Иванчо ббаа му открива собствен колбасарски цех. Взел и Иванчо с него. Виждаш ли Иванчо от единия край влиза теле, а от другия салам излиза. Иванчо:
-А ако вкараме салам? Да Иванчо на майка ти салам вкарах, а теле излезе.

от 0 гласа
Последни новини