Един борец казал на друг:
- Абе, казаха ми, че единият ми мигач не свети. Сега ще го включа, а ти гледай дали работи.
Другият борец погледнал мигача и казал:
- Работи... не работи... работи... не работи...

от 0 гласа
Последни новини