Връща се Пена раздърпана в къщи и Вуте я пита
-Пено,да не са те вуци гонили?
-Ба,шъ мъ гонят
-Пено, да не са те кучета давили?
-Ба,шъ мъ давят
-Пено,мари,да не са те работили?
-Ба шъ мъ гледат

от 0 гласа
Последни новини