Две съседки си говорят:
- Моят мъж още е в кръчмата!
- Срамота! Да взима пример от моя - още преди два часа го донесоха.

от 0 гласа
Последни новини