Поляк влиза в църква и казва на свещеника:
- Отче, сгреших...
- Изповядай греха си, чадо...
- Измамих евеин, отче...
- Чадо, това не е грях - това е чудо...

от 0 гласа
Последни новини