На международен феминистки сбор се дискутира темата за разпределението на домакинската работа. Изправя се германката и казва:
- Ние с Ханс като се оженихме му казах, че от утре той ще чисти вкъщи.
Прибирам се от работа на първия ден - нищо не виждам, на втория ден- нищо не виждам, на третия - изчистил.
Става французойката и казва:
- Ние с Пиер като се оженихме му казах: От утре ти ще готвиш и ще чистиш! На първия ден нищо не виждам, на втория също, на третия ден - сготвено и изчистено.
Изправя се Айшето и казва:
- Ние с Хасан като се оженихме му казах: Ти ще готвиш и ще чистиш! Първият ден нищо не виждам, на втория ден нищо не виждам, На третия ден - лееекичко прогледнах с едното око.

от 0 гласа
Последни новини