Не е геройство да спреш наркотиците... Геройство е НИКОГА да не ги започнеш!
Цитат от в-к: "168 часа" в интервю с един бивш наркоман!

от 0 гласа
Последни новини