Из детска песничка от 70-те:
Деца, учителят ни каза,
вземете си бележка.
Урока ще започнем днес,
с грматиката тежка.
За членът днес ще учим ние,
Че членът се поставя
на думата в самия край.
По-ясна тя да става.
У нас го слагаме отзад,
французите отпред,
а за гърците разправят,
че го слагали навред.

от 0 гласа
Последни новини