Два крокодила летели и единият казал:
- А бе, знаеш ли, че крокодилите не могат да летят?
- Е па, знам - отговорил другият и... паднали.

от 0 гласа
Последни новини