Една учителка попитала един ученик:
- В какво глаголно време е глагола "ще кротувам"?
- В Бъдеще Невъзможно! - отговорил той.

от 0 гласа
Последни новини