Ако нещо може да се обърка, то се обърква.
Ако се чувстваш добре, не се притеснявай. Ще ти мине.
Най-бавната касиерка винаги работи на касата за бързащи.
Човек без вяра е като е риба без велоспиед.
Опитът е нещо което получаваш чак когато вече не ти трябва.
Нищо не е толкова лошо, че да не може да стане по-лошо.

от 0 гласа
Последни новини