Учени създали устройство с което можело да се предсказва бъдещето. Световно представяне всички президенти се събрали и задават въпроси за бдещето.
Путин задава въпрос на машината:
- Ще има ли трета световна война?
- Ще има.
- Ще я има ли Русия?
- Ще съществува.
- Мойте близки ще бъдат ли живи?
- Да.
- А аз ще бъда ли жив?
- Да.
Тогава Буш решил решил да си направи майтап и попитал:
- А колко ще стува Кока-Колата в Америка, след войната?
- Три рубли. . .

от 0 гласа
Последни новини