Какво е бракът в различни аспекти:
1. В религиозен зспект: действие, в резултат, на което се получава един светец повече и една мома по-малко.
2. В наказателен: единствения пожизнен договор, който може да бъде отменен за лошо поведение.
3. Във философски: ситуация, когато жената не получава това, което е очаквала, а мъжът получава това, което не е очаквал.
4. В математически: уравнение, съставено от ревност, зачитане на свободите, умножение на задълженията и деление на благата.
5. В правов: основната причина за разводите.
6. В химичен: процес, при който половин портокал се превръща в половин лимон.
7. В диалектичен: най-бързия начин да се оправиш.
8. Във военен: единствената война, в която враговете спят един с друг.

от 0 гласа
Последни новини