Ловци се хвалят за ловните си подвизи. Един от тях започнал да се хвали:
-Бях на лов за патици. Гледам патица голяма като пуйка. Такава досега не бях виждал. Прицелих се и с първия изстрел навири краката.
В този момент му презвънял телефона. След разговора решил да продължи с разказа си:
- Е, и до къде бях стигнал ?
- Ами каза, че навирила краката.
- И като го и нацепих............

от 0 гласа
Последни новини