До египетските пирамиди в Гиза е открита загадъчна L-образна структура

L-образна структура с неясно функция, открита под земята близо до пирамидите в Гиза, може да е вход към загадъчна по-дълбока структура под нея.

Използвайки техники за дистанционно наблюдение, археолози откри в Египет загадъчна L-образна структура под земята в западния некропол на Гиза.

Западният некропол съдържа погребения на членове на царското семейство на царското семейство и високопоставени служители, пише екипът учени в проучване. Много от техните гробници имат надземни правоъгълни каменни или тухлени конструкции с плоски покриви, известни като „мастаби“.

В средата на некропола има място, където не са открити надземни съоръжения. За да търси останки в тази област, екипът използва техника, наречена електрорезистивна томография (ERT - electrical resistivity tomography), при която електрически токове се изпращат в земята и се измерва съпротивлението, за да се открият останки, заедно с проникващ в земята радар (GPR - ground-penetrating radar),  техника който изпраща импулси на радиовълни в земята и, след като той отрази обратно, картографира подземните структури.

Техниката, наречена електрорезистивна томография (ERT - electrical resistivity tomography) е полезна за характеризиране на материалите под повърхността по отношение на техните електрически свойства. Вариациите в електрическото съпротивление (или проводимостта) обикновено корелират с вариациите в литологията, водонасищането, проводимостта на флуидите, порьозността и пропускливостта, които могат да се използват за картографиране на стратиграфски единици, геоложки структури, понори, пукнатини и подземни води. Данните за съпротивлението се получава от инжектиране на ток в земята чрез чифт електроди. След това съответна двойка потенциални електроди измерва полученото потенциално поле. Полевата настройка изисква разполагане на масив от равномерно разположени електроди, свързани към централен контролен блок чрез многожилни кабели. След това данните за съпротивлението се записват чрез сложни комбинации от токови и потенциални двойки електроди, за да се изгради псевдонапречно сечение на видимото съпротивление под линията на изследване. Дълбочината на изследване зависи от гъстотата на електродите и геометрията, като по-големите разстояния на електродите дават измервания на обемно съпротивление от по-големи дълбочини. Кредит: TerraDat Geophysics


Проникващият в земята радар (GPR) е електромагнитен геофизичен метод, който предава импулси на радиовълни на избрани централни честоти в земята, за да изследва подземната повърхност. GPR се възползва от ефектите, които електрическите свойства на материята (т.е. диелектрична проницаемост, електрическа проводимост и магнитна проницаемост) имат върху разпространението на електромагнитната енергия. Ако вълнов импулс срещне материална повърхност с достатъчно различни електромагнитни свойства, част от енергията се отразява обратно, докато останалата част продължава да се разпространява. Вариациите на амплитудата и зависещото от скоростта на вълната време на пътуване на връщащия се сигнал се измерват и записват от GPR приемника. Тази информация може да се използва за определяне на дълбочината и геометрията и големината на подземните рефлектори. Резултатът от GPR проучване наподобява напречно сечение, което може да изобрази подземната електрическа структура и/или да разкрие интересни характеристики. GPR методът е идеален за подземни изследвания, изискващи разбиране на геоложката структура или местоположението на отделни обекти. Кредит: U.S. Environmental Protection Agency


Екипът открива аномалия на приблизително 2 метра под повърхността. Изглежда, че това е L-образна структура с размери най-малко 10 м на дължина, пише екипът в статията си, публикувана на 5 май в списание Archaeological Prospection. От показанията L-образната конструкция „изглежда е била пълна с пясък, което означава, че е била засипана обратно, след като е била построена“, пише екипът в проучването.

По-дълбоката структура е била „аномалия със силно съпротивление“ според показанията, което предполага, че може да е смес от пясък и чакъл или може би въздушна празнина, разказва екипът.

В момента се провеждат разкопки, за да се определи каква е L-образната структура, заявява пред Live Science първият автор на изследването Мотоюки Сато (Motoyuki Sato), професор в Центъра за изследвания в Североизточна Азия към университета Тохоку в Япония. Сато е уверен, че структурата не е природен феномен, тъй като „формата е твърде ъгловата“.

В Гиза има L-образни параклиси за жертвоприношения, но те обикновено са над земята. Все още не е ясно точно какво представлява тази аномалия, но със сигурност си заслужава по-нататъшно изследване.

Работата по дистанционното наблюдение е извършена между 2021 г. и 2023 г. от съвместен екип от учени от Международния университет Хигаши Нипон, Университета Тохоку и Националния изследователски институт по астрономия и геофизика на Египет.

Справка: GPR and ERT Exploration in the Western Cemetery in Giza, Egypt; Motoyuki Sato, Ryuma Saito, Abbas Mohamed Abbas, Hany Mesbah, Ayman Taha, Wael R. Gaweish, Mohamed Aldeep, Ahmed M. Ali, Hiromasa Kurokouchi, Kazumitsu Takahashi et al.; Archaeological Prospection; First published: 05 May 2024 https://doi.org/10.1002/arp.1940

Източник: Mysterious L-shaped structure found near Egyptian pyramids of Giza baffles scientists, Live Science

 

Източник: nauka.offnews

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини