С 18 млн. лв. подменят канализационната мрежа в Перник по проекта за воден цикъл

Средства в размер на 18 млн. лв. са предвидени за подмяна на канализационната мрежа в Перник по проекта за воден цикъл. Това се съобщава в проект на стратегия за управление на общинската собственост до 2023г.

С реализацията на водния цикъл се планира да бъдат подменени част от главните водопроводи и вътрешната канализационна мрежа на Перник. Ще бъдат изградени три резервоара за питейна вода - в кв. "Изток" с обем 12 000 куб.м, кв. "Калкас" - 1 000 куб.м и кв. "Клепало" - 300 куб.м.

Наличната водоснабдителна инфраструктура позволява да се извършват доставките на вода до всички потребители. Вътрешната мрежа е изградена главно от етернитови и стоманени тръби, като има известно количество чугунени, малко поцинковани тръби. През 2020г. са изградени около 53 км водопроводи от полиетиленови и чугунени тръби.

Амортизираната водопроводна мрежа, ниското технологично развитие и липсата на мащабни инвестиции за рехабилитация и модернизация на системите и съоръженията през последните години е довело да значително разхищение на водните ресурси при преноса им до крайните потребители, отчитат от администрацията.

От ВиК уточняват, че водозагубите са намалели със 100 л/сек. в резултат на подменените водопроводи и извършените аварийни ремонти.

Източник: Perunik.COM

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини