Жилищният фонд на община Перник се състои от 673 апартамента и 20 къщи

Жилищният фонд на община Перник се състои от 673 апартамента и 20 къщи, съобщиха от Общинския съвет. Най-много - 500 са общинските жилища в кв. "Изток", най-малко са в гр. Батановци - 35. Общинският жилищен фонд се ползва от 652 домакинства.

Повечето жилища са строени преди 30 години и вече са стари и амортизирани. Получаваните средства от наеми не достигат за поддръжка на имотите. Забелязва се тенденция за ежегодно увеличение на сумата, необходима за ремонти. Регистриран е и спад на ежегодните приходи от отдаване под наем, както и проблеми при събирането на дължимите суми поради затрудненото финансово състояние на наемателите.

Преобладаваща част от апартаментите са в сгради - съсобствени между общината и физически лица. Това създава трудности при управлението и поддръжката им, отчитат от администрацията.

Къщите - общинска собственост в голямата си част са разположени в междублокови пространства, запазени след извършени отчуждавания и нямат траен градоустройствен статут. След земетресението през 2012 г. много от тях са разрушени.

От общината ще търсят средства от еврофондове и други финансови инструменти за подобряване състоянието на имотите.

Източник: Perunik.COM

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини