Община Димитровград се допитва до жителите си в каква посока да се развива следващите 7 години, чрез онлайн анкета

Община Димитровград започна подготовката на основния си стратегически документ за следващите 7 години – Плана за интегрирано развитие на общината. Изготвянето на ПИРО става в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие и Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г. информират от местната администрация.

ПИРО трябва да е съобразен с:
Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 (NUTS 2);
Общия устройствен план на общината;
Определените национални и регионални цели и приоритети на развитието в България, в това число актуализираната Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. (НКПР)
Планът следва да съдържа:
Дефиниран териториалния обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на общината.
Формулиране на целите и приоритетите за развитие на общината за периода 2021-2027. 
Описание на комуникационната стратегия, идентифициране на партньорите и заинтересованите страни и определяне на формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност.
Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с други общини - приоритетни зони за въздействие:
Определяне на зони за въздействие в урбанизираната градска част (в рамките на строителните граници на града), градски покрайнини (малки по обхват съседни територии, включително и извън строителните граници на града) или функционални градски зони, обслужващи градско-селските връзки;
Определяне на приоритетни градски зони за административните центрове на общини;
Определяне на други зони за въздействие със специфични характеристики за останалата част от общинската територия;
Изготвяне на графичен материал (карти, схеми и др.).
Изготвяне на Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие, включваща следните компоненти:
Идентифициране на мерките, които ще доведат до изпълнение на приоритетите, насочени към градските територии;
Описание на прилагания интегриран подход и предвидените мерки и дейности за реализация на плана;
Изготвяне на Индикативен списък на важни за общината проекти;
Изготвяне на индикативна финансова таблица с необходимите ресурси за реализация на приоритетите на общинско ниво и за приоритетите на градско ниво.
Идентифициране на мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия.
Разработване на система и определяне на индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО и определяне на отделни самостоятелни индикатори за оценка изпълнението на мерките, свързан с определените в ПИРО приоритетни зони за прилагане на интегриран подход.
В тази връзка разработена анкета, която е достъпна и за on-line попълване на следния линк: АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

Анкетното проучване е анонимно с краен срок – 7 декември.
Общинското ръководство се обръща към жителите на общината, бизнеса, НПО, културните и образователни институции и всички други заинтересовани страни като разчита на тяхната активност и предварително благодари за отделеното време.
 

Източник: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта (5)

 • 1
  Ка
  Какви
  6 -1
  18:53, 26 ное 2020
  Какви ти посоки, какви ти насоки за развитие на региона след като най-важната част е болницата, която няма необходимите лекари и специалисти. Каквото и да правите това е основното и не ни баламосвайте с допитване. Нали сме в ЕС, а не можем да разчитаме на болничната помощ. Не може за здравето на хората да се грижи търговец. Особено за общинските и държавни болници. Данъците да отиват за тях, а частните болници да си доплаща всеки който ги ползва. Та при "гнилия социализъм" лечението беше по-стабилно и по- сигурно. Сега пътеки и пътечки ,които край нямат. Кой измисли тази простотия или заради краденето.
 • 2
  Й
  й
  0 -3
  18:32, 29 ное 2020
  Градът,ще се развие,като се махнат от Общински съвет,''работещите'',трета,пета възраст.Иначе,да го преименуваме,град на третата възраст,град на пенсионерите,а не на младостта.
 • 3
  От
  Отговор
  3 0
  20:48, 29 ное 2020
  Посоката е една ПРОМЯНА !
  Друг път няма !
 • 4
  Пр
  Промяна
  2 0
  08:43, 23 дек 2020
  Промяна ще има тогава когато общината закупи багер със 6 цилиндъра вместо пробутания с 4 цилиндъра. В случая, важното за кмета е , че са получили повече приставки 6 ли са, 7 ли са. Това, че общ. съвет замете тази глупост е върха на простотията. Промяна ще има тогава когато простаците в управлението на града бъдат изгонени и трябва да понесат действителна отговорност чрез прокуратурата и съда. Не може ръководството и решенията за развитие на града да се вземат от крадци, лъжци и калинки. Просто не стават. Каквото и решение да вземат винаги ще е грешно. Даже височината на елхата мереха с пожарната, вместо да се изчисли височината й. Нали кмета се сдоби с диплома за висше образование, след като първите 7 години му липсват., не можа една проста задачка от геометрията да реши. Иначе показността му е голяма. Простотия от всякъде.
 • 5
  Ко
  Когато
  2 0
  08:53, 23 дек 2020
  Промяна ще има само тогава когато достойни люде ни поздравяват за празниците, а не такива които са залепени като гербови марки за всеки празник. Като на лъжа е всичко!

Хороскоп за 18.01.2021

Последни новини